اقامت اسلوونی

اقامت اسلوونی

اقامت اسلوونی از طریق کسب و کار

اقامت اسلونی از روش کسب مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت در اسلونی منجر به دریافت اقامت یکساله و سپس با دریافت اقامت دوساله برای دو بار تمدید می شود. پس از ۵سال اقامت موقت در مرحله بعدی موفق به اخذ اقامت دائم می شوید.

روند اخذ اقامت:

راحل کار در دو بخش تقسیم میشه

ثبت شرکت

اخذ اقامت

افتتاح حساب بانکی حقوقی

پرداخت مالیات در بازه زمانی ۳ ماه

پرداخت حقوق به کارمند بومی در بازه زمانی ۶ ماه

حداقل دارا بودن مدرک لیسانس

ثبت قانونی آدرس اقامت

ثبت قانونی آدرس دفتر کار

به منظور پیشبرد سریع و قانونی روند اخذ اقامت دائم اروپا حضور حداقل ۳ ماه در سال در کشور الزامی است

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید