اقامت اسلواکی

اقامت اسلواکی

اقامت اسلواکی از طریق کسب و کار

اقامت اسلواکی از روش کسب مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت در اسلواکی منجر به دریافت اقامت یکساله و سپس با دریافت اقامت دوساله برای دو بار تمدید می شود. پس از ۵ سال اقامت موقت در مرحله بعدی موفق به اخذ اقامت دائم می شوید .

روند اخذ اقامت: 

شما الزام به نشان دادن درآمد سالیانه ۶۰ هزار یورو و پرداخت مالیات سالیانه ۱۲ هزار یورو برای تمدید اقامت به مدت ۵ سال دارید.

حضور حداقل ۳ ماه در سال در اسواکی الزامی است.

داشتن آدرس قانونی محل زندگی و محل کار الزامی است.

شرکتهایی که قصد .فعالیت ندارند توسط دولت اسلواکی منحل می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید