اقامت فرانسه

اقامت فرانسه اقامت فرانسه از طریق اثبات تمکن مالی یکی از بالاترین سطوح اقامتی ،اثبات تمکن مالی می باشد  این نوع اقامت برای افرادی که نمی خواهند درگیر سرمایه گذاری و یا پرداخت مالیات باشند بسیار مناسب است و متقاضی می تواند از کلیه امکانات شهروندی نظیر خدمات بیمه ای ،حساب بانکی،تحصیات رایگان برای فرزندان […]